Leverans- och köpvillkor

1. Leveranstid

Normal leveranstid är 2 till 6 vardagar från den dag då beställningen gått igenom. Vid förskottsbetalning tar det längre tid innan leverans påbörjas. 

Vi reserverar oss för slutförsäljning samt för lagerhållning hos våra leverantörer samt för de eventuella prisfel/ändringar som inträffat hos någon av våra leverantörer.
Vid längre leveransförsening har du alltid möjlighet att upphäva köpet. Kontakta oss i så fall på info@zmaka.se.

2. Bekräftelse

När vi mottagit din beställning skickar vi dig snarast en bekräftelse per e-post med information om din beställning. Därför är det viktigt att din mailadress är korrekt ifylld. Har du inte fått en orderbekräftelse efter din beställning kontakta oss på info@zmaka.se. Det är bra om du sparar orderbekräftelsen för att ha till hands vid eventuella kontakter.

3. Kontakt

Du kan alltid kontakta oss på e-post: info@zmaka.se. Vi svarar på inkomna frågor inom 48 timmar. I de fall vi inte kan svara på frågan inom angiven tid meddelar vi orsak till fördröjningen och när vi kan lämna ett svar. 

4. Betalningsalternativ

Se vidare under Information och Betalningsalternativ.

5. Frakt

Fraktkostnad inom Sverige är 49 kr. 

6. Fakturaavgift

Det kostar ingenting extra att betala mot faktura om du väljer att betala den inom 14 dagar. Ibland har Klarna kampanjer om längre fakturatid och då kan det tillkomma en fakturaavgift men det framgår alltid tydligt i kassan.

7. Transport

Om varan skadas eller kommer bort under transporten är Eucoon AB betalningsansvarig. Du måste dock meddela vår Kundtjänst inom 14 dagar. Om varan skadas eller kommer bort då du återsänder den är du betalningsansvarig.

8. Ej avhämtade paket

För paket som inte blivit utlösta förbehåller sig Eucoon AB rätten att debitera kunden kostnaderna för verklig frakt (35-49 kr), returfrakt (postens taxa) och hanteringskostnad (120 kr). Outlösta paket omfattas normalt inte av ångerrätten.

9. Ångerrätt

Du har enligt distansavtalslagen rätt att returnera beställda felfria varor utan att ange någon anledning. Meddelande om detta ska lämnas så snart som möjligt, dock senast inom fjorton (14) dagar från det att varan mottagits. Meddela Kundtjänst.

För att returen ska kunna behandlas så snabbt och smidigt som möjligt behöver kundjänst följande information; ordernummer, fakturanummer samt titel på de produkter som du vill returnera. De returnerade varorna skall vara i oanvänt och oskadat skick i originaletui. (Plombering eller skyddsplast får inte vara bruten). Returnera varan tillsammans med plocklistan (eller en kopia av denna). Ange returorsak "Ångerrätt" på plocklistans baksida! Du måste själv bekosta returporto. Retur får inte ske som postförskott eller efterkrav.

10. Reklamation

Vi garanterar att de varor du beställt är felfria vid leveransen. Skulle du få en defekt eller fellevererad vara ska du kontakta Kundtjänst så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar. Kundtjänst tar emot din felanmälan och sänder dig en förfrankerad returetikett. Skicka tillbaka varan i det skick som den mottogs åtföljd av en skade- eller felanmälan, så får du en felfri respektive rätt vara. Den fellevererade varan skall vara i oanvänt och oskadat skick (Plombering eller skyddsplast får inte vara bruten). Returnera varan tillsammans med plocklistan (eller en kopia av denna, både fram och baksida). Fyll i orsaken till returen på plocklistans baksida.

I enlighet med konsumentköplagens villkor får kunden tillbaka pengarna inom 30 dagar från den dag då zmaka.se mottagit meddelandet om hävning av köpet. Vid omleverans eller avhjälpande av fel återbetalas eventuella fraktkostander till kunden inom 30 dagar.

OBS! Innan du returnerar defekt/fellevererad vara måste du kontakta Kundtjänst för att få reklamationen godkänd och returportot betalt. 

Ansvaret för fel i beställd vara är begränsat till vad nu angivits.

11. Lagval

Tvist enligt dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag. 
Eucoon AB följer Konsumentverkets rekommendationer

Kunduppgifter

Denna sekretesspolicy gäller för insamling av information via webbplatsen zmaka.se. Genom att använda webbplatsen zmaka.se godkänner Du den hantering av personuppgifter som anges i denna policy.

1. Insamling av Dina personuppgifter

För att kunna använda vissa funktioner på webbplatsen zmaka.se måste Du skapa ett zmaka.se konto. När Du skapar Ditt eget zmaka.se konto kommer vi att efterfråga viss information, inklusive Din e-post adress. Om Du väljer att företa köp på webbplatsen kommer vi att begära all information som erfordras för fakturering och leverans. Information som insamlas via zmaka.se kan komma att kombineras med information som erhållits från andra tjänster på ZMAKA.se och från andra företag. 

ZMAKA.se håller reda på hur Du navigerar på zmaka.se, de webbsidor Du besöker och andra aktiviteter på denna webbplats för att avgöra vilka delar av webbplatsen som är mest populära. Denna information används även för att leverera specialinnehåll och erbjudande till besökare vars beteende indikerar att de är intresserade av ett särskilt område. 

Zmaka.se samlar även in viss information om Ditt operativsystem och Din browser, för att kunna öka servicegraden i samband med den tekniska utvecklingen, när Du besöker webbplatsen. Denna information kan inkludera: Din IP-adress, typ av browser, domännamn, antal besök, populära sökningar och referenser från andra webbplatser. Informationen används av zmaka.se för att utföra de tjänster som finns på webbplatsen, för att upprätthålla tjänsternas kvalité och för att tillhandahålla generell statistik angående användningen av webbplatsen ZMAKA.se.

2. Användning av Dina personuppgifter

Zmaka.se samlar in och använder Dina personuppgifter för att driva webbplatsen zmaka.se och för att leverera de tjänster som Du har efterfrågat. Till exempel använder vi Din e-post adress för att översända servicerelaterade meddelanden till Dig och varje nyhetsbrev, marknadsföringsmaterial eller reklamerbjudande som Du har efterfrågat. Enligt vad som beskrivs nedan kan Du själv välja om Du vill eller inte vill erhålla nyhetsbrev, marknadsföringsmaterial och reklamerbjudanden, men vissa servicerelaterade meddelanden såsom information om orderstatus, betalningar o.dyl. anses utgöra en väsentlig del av tjänsten. 

Zmaka.se kan samla in Ditt personnummer för öka säkerheten och för att kunna ha möjlighet att kontrollera kreditvärdigheten. 

Vi använder geografisk lokalisering för att fastställa vilken lokalanpassad information som ZMAKA.se skall förse sina kunder med. 

Med undantag för vad som anges nedan kommer de personuppgifter som Du tillhandahåller på denna webbplats inte att vidarebefordras utanför ZMAKA.se. 

Webbplatsen ZMAKA.se kan komma att lämna ut Dina personuppgifter om lagen så kräver, eller om zmaka.se i god tro anser att detta är nödvändigt för att:
(a) uppfylla föreskrifter i lag eller rätta sig efter ett rättsligt beslut som delgivits Eucoon AB eller webbplatsen ZMAKA.se,
(b) skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande Eucoon AB och webbplatsen zmaka.se eller
(c) under extraordinära omständigheter skydda den personliga säkerheten för användare av zmaka.se s tjänster, dess webbplatser eller personer ur allmänheten.

3. Kontroll av Dina personuppgifter

Du kan välja att stoppa fortsatta reklamutskick och erbjudanden via e-post genom att klicka på länken i utskicket. 

Zmaka.se kan komma att med jämna mellanrum sända ut e-post som informerar Dig om teknisk service, information om konton och orderstatus eller nyheter om ändringar och uppdateringar av webbplatsen.

4. Skydd av Dina personuppgifter

Eucoon AB är inriktat på att skydda Dina personuppgifter. Vi använder omfattande säkerhetsteknik och processer för att skydda Dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning eller utlämning. Till exempel så lagrar vi Dina personuppgifter på säkrade datorservrar, som befinner sig i kontrollerade miljöer. När vi överför konfidentiell information (till exempel kreditkortsnummer) via Internet, skyddas den med kryptering, av säkerhetsprotokollet SSL (Secure Socket Layer). Zmaka.se sparar aldrig Ditt kreditkortsnummer. 

För åtkomst till Ditt zmaka.se konto krävs ett lösenord, som är personligt. Du ansvarar för hemlighållande av Ditt lösenord. Lämna inte ut information om Ditt lösenord till någon annan person. Om Du delar dator med någon annan bör Du alltid logga ut ur datorn för att skydda Din information i förhållande till senare användare av datorn.

5. Missbruk av Ditt användarkonto

Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster hos zmaka.se, förbehåller sig zmaka.se rätten att neka personer och företag tillgång till webbplatsen zmaka.se och de tjänster Eucoon AB tillhandahåller både på zmaka.se, via tjänster på andra webplatser och i andra medier så som erbjudanden i tidningar, radio, på TV etc. Respekteras inte denna avstängning från ovan nämnda tjänster kommer Eucoon AB att söka rättsliga påföljder.

6. Användning av cookie-filer

Denna webbplats använder "cookies" för att hjälpa dig att få en personligt anpassad Internet-upplevelse och "session-cookies" för att hantera Ditt besök på zmaka.se så som innehållet i Din varukorg, vilka sidor Du ska komma till när Du följer länkar etc. 

En cookie är en textfil som en webbserver lägger in på Din hårddisk. Cookie-filer kan inte användas för att köra program eller leverera virus till Din dator. En cookie är unikt tilldelad dig och kan endast läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookie-filen till dig. Ett av huvudsyftena med cookie-filer är att ange för webbservern att Du har återvänt till en specifik webbsida, så att Du kan få en personligt anpassad upplevelse när Du besöker webbsidan igen. Du kan välja om Du vill acceptera en cookie eller inte. De flesta webbläsare accepterar cookie-filer automatiskt, men det går vanligtvis att ändra inställningarna till att inte acceptera cookie-filer om Du föredrar det. Om Du väljer att tillåta Din dator att acceptera cookie-filer kan Du även välja att automatiskt loggas in på webbplatsen zmaka.se. 

Om Du stänger av cookie-funktionen är det möjligt att Du inte till fullo kan utnyttja de interaktiva funktionerna på zmaka.se eller de andra webbplatser som Du besöker. Session-cookies raderas från din hårddisk när samtliga webläsarfönster stängs, om du stänger av funktionen även för session-cookies för zmaka.se kommer du inte att kunna genomföra inköp, inloggning eller andra väsentliga funktioner för att handla på ZMAKA.se.

7. Kontaktinformation

Vi välkomnar Dina kommentarer rörande denna sekretesspolicy. Om Du anser att webbplatsen zmaka.se inte följt denna sekretesspolicy ber vi Dig kontakta oss via e-post eller brevledes till: zmaka.se c/o Eucoon AB, Madviksvägen 4, 37022 Drottningskär. Bolagets organisationsnummer är:556587-1935.Betalningsalternativ

Med betalning via Klarna väljer du hur du vill betala efter att köpet är genomfört. Du kan betala med faktura, delbetalning, kort (Visa, MasterCard och American Express) eller direktbetalning (Swedbank, Handelsbanken, Nordea och SEB). Faktura som levereras per epost är förvalt (inga avgifter tillkommer). Se Klarnas villkor för mer information.